Forsiden

Statnett Transport

– En komplett leverandør av tunge transporttjenester på vei, jernbane og til sjøs

Statnett Transport er et svar på de transportutfordringene natur, topografi og infrastruktur gir oss i Norge. Vi er en beredskapsorganisasjon etablert for å opprettholde beredskap og sikkerhet for tunge og utsatte komponenter innen norsk energi- og kraftindustri.

Våre tjenester


Vi arbeider med full bredde i den tyngste delen av transportsegmentet og er den mest komplette leverandøren av spesialiserte transporttjenester til sjøs, jernbane og vei i Norge. Våre tjenester dekker hele prosessen fra planlegging av transporten til transportobjektet står sikkert på sin plass.

Alle tjenester