Om statnett transport

Statnett Transport

– Tungvekteren i transportbransjen

Statnett Transport er et svar på de transportutfordringene natur, topografi og infrastruktur gir oss i Norge. Vi er en beredskapsorganisasjon etablert for å opprettholde beredskap og sikkerhet for tunge og utsatte komponenter innen norsk energi- og kraftindustri.

Vi arbeider med full bredde i den tyngste delen av transportsegmentet og er den mest komplette leverandøren av spesialiserte transporttjenester til sjøs, jernbane og vei i Norge. Våre tjenester dekker hele prosessen fra planlegging til transportert objekt står sikkert på plass.

Hovedsaklig transporterer vi transformatorer, generatorer, turbiner og lignende til norske energiforsyningsanlegg, men vi utfører også oppdrag for forsvaret samt vindkraft- og oljeindustrien. Blant våre spesialtjenester inngår blant annet legging og reparasjon av sjøkabler. Dessuten tilbyr vi prosjektledelse i forbindelse med tunge og krevende transporter der planlegging, sikkerhet og kostnadseffektivitet er avgjørende for leveransen.

Vi er i dag 12 ansatte og holder til sentralt på Holmen i Drammen. Statnett Transport AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Vårt morselskap er et systemansvarlig nettselskap i norsk energiforsyning som eier og drifter det overordnede nettet for overføring av elektrisk kraft i Norge. Vi gjør vårt beste for å etterleve Statnett SFs verdier; Langsiktighet, Respekt og Fellesskap.

Historie
Gjennom mer enn 40 år har Statnett Transport arbeidet i den tyngste delen av transportsegmentet. I disse årene har vi utført hundrevis av oppdrag for kunder i inn- og utland.

I sin tid så NVE-Statkraftverkene behovet for spesialutstyr til å frakte tunge kolli til kraftverk og transformatorstasjoner som ofte lå ugunstig til hvor det var nødvendig å kombinere vei-, jernbane- og sjøtransport. Vårt transportkontor ble derfor opprettet i 1965. Dette førte til betydelige investeringer i rullende materiell, samt skipet Elektron II i 1969.

I 1992 ble Statkraft delt i to deler, Statnett SF og Statkraft SF. Transportvirksomheten fulgte med Statnett. I 2002 fikk vi navnet Statnett Transport AS. I 2008 gjorde vi vår hittil største investering i skipet Elektron som i hovedsak er myntet på subseaoppdrag.

[siteman_staff teams=”ansatte” columns=”3″ image_size=”full” tablet_columns=”2″ mobile_columns=”1″ image=”true” biography=”false” designation=”false” title=”Våre ansatte” link=”true”]

Ta kontakt med oss