Trafotransport Viklandet

Transport til Viklandet transformatorstasjon etter brann i trafo.

Søndag 20. mars brant det i en trafo på Viklandet.

Som en del av beredskapsteamet fraktet Statnett Transport denne uken opp en ny trafo til stasjonen.

Det er en utfordrende vei opp til stasjonen med smale, bratte og krappe partier, men transporten gikk som planlagt.

NRK Møre & Romsdal

Driva

 

 

Del denne saken: