Våre tjenester

Statnett Transport er den mest komplette leverandøren av tunge transporttjenester på vei, jernbane og til sjøs i Norge. Våre tjenester strekker seg fra prosjektledelse og planlegging, til transport, lasting, sikring og lossing. I tillegg opererer vi med to spesialbygde skip til RORO- og subseaoppdrag.

Prosjektledelse og planlegging

Forutsigbar, sikker og kostnadseffektiv transport. Vi tilbyr prosjektledelse og planlegging av komplekse transportoppdrag.

Les mer om tjenesten

Lasting og lossing

Ved de fleste transportoppdrag henter vi kollien i produksjonslokalene og ...
Som totalleverandør av transporttjenester henter ST kollier i produksjonslokalene og losser og plasserer lasten på bestemmelsesstedet for oppdragsgiveren.

Transport

Tyngde, terreng og dårlig fremkommelighet skremmer ikke oss. Vi tilbyr tranport av store og tunge komponenter til vei, jernbane og sjøs.

Les mer om tjenesten

Løft og skidding

Med det best egnede utstyret laster og losser vi din last. Vi tilbyr løfting og skidding av store og tunge komponenter.

Les mer om tjenesten

Subsea-oppdrag

Fleksibilitet, høy lastevne og lavt forbruk. Vi tilbyr kostnadseffektive oppdrag i både dyp og grunn sjø.

Les mer om tjenesten Read more about the service

RORO Oppdrag

Tung last eller grunt vann er ingen hindring for oss. Vi tilbyr tilbyr transport av store og tunge komponenter til sjøs

Les mer om tjenesten Read more about the service