RORO-OPPDRAG

RORO-OPPDRAG

RORO-OPPDRAG

Elektron II og Elektron er begge konstruert for RORO oppdrag. Fartøyene er designet for å gå i grunt vann hvor Elektron II også kan landsettes på strender. Med solide ramper og forsterkede dekk tåler skipene svært tung last. Derfor egner skipene seg svært godt for transport av transformatorer, turbiner, sjøkabler og andre innretninger for energi og kraftindustrien.

Elektron II er vårt hovedfartøy innen RORO oppdrag. Elektron II går langs kysten mellom holmer og skjær, inn i fjordene for å levere last opptil 300 tonn. Med sitt ideelle design er skipet svært godt egnet for transport i grunne farvann.

MS Elektron II driftes og bemannes av Simon Møkster Shipping. I nesten 50 år har skipet fungert som det viktigste fartøyet for transport av tunge transformatorer fra kontinentet til over 100 steder langs Norskekysten. Komersiell drift ivaretas av Statnett Transport AS.

Ta kontakt med oss

brynjar-eggesbo

Brynjar Eggesbø
Leder Sjøtransport

E brynjar.eggesbo@statnett.no
M 97 68 51 49
T 32 24 68 40