Transport

På vei, jernbane og til sjøs

Der terreng, fremkommelighet, tyngde og størrelse skaper hindringer for transporten, kommer Statnett transport på banen. Våre transportoppdrag rettes primært mot aktører innen energi- og kraftforsyning, men vi tar også andre oppdrag der utstyr og kompetanse er avgjørende for leveransen. Vi frakter dine kolli sikkert og kostnadseffektivt dit de hører hjemme.

Vi frakter tunge, høye og brede kollier med vekt opp til 250 tonn på vei, sjø og jernbane. Vi flytter også tyngre kolli på lukket område(industriområde). I hovedsak transporterer vi trafoer, turbiner og generatorer for kraftindustrien, men våre transportmidler er godt egnet til flytting av hus, transport av bruelementer, store betongelementer, etc.

Der andre må gi opp, kommer vi på banen med utstyr som er skapt for krevende forhold.

Innen veitransport er vi utstyrt med følgebiler, kranbil, trekkvogner, en spesialbygget transportrigg samt medfølgende verktøycontainer. Innen jernbanetransport benytter vi en spesialbygget togvogn med hydraulisk rigg. Innen sjøtransport seiler vi med Elektron og Elektron II.

UTSTYR

Følgebiler

For støtte til stor og kompleks veitransport har vi fire følgebiler som er godt utstyrt med skilt, varselamper og kommunikasjonsutstyr.

Trekkvogner

Spesialbygd for Statnetts transports formål har vi fem trekkvogner. Disse er godt utstyrt med kraner og vinsjer og benyttes blant annet til å trekke og skyve spesialtransport på vei.

Spesialtransport på vei

For frakt av store og tunge komponenter langs vei har vi en spesialkonstruert rigg med induviduell sving på alle hjul samt utskiftbar hydraulisk bom med heve- og senkfunsjon.

Jerbanevogner

Der det er fornuftig å transportere på jernbane benytter vi vår spesialbygde vogn med hydraulisk hev- og senbar bom. Vogna er godkjent for last opptil 360 tonn innenfor lengder 9 meter og bredder på 3,5 meter.

Verkstedcontainer

Ved uhell og reparasjoner under transporten frakter vi med oss en vellutstyrt verkstedkontainer. Dette forsikrer flyt i transporten og vei/jernbane kan åpnes for normal ferdsel til avtalt tid.

Sjøtransport

Der det er mer hensiktsmessig å transportere til sjøs stiller vi med to spesialkonstruerte fartøy som begge kan gå i grunt farvann. Vi opererer primært med skipet Elektron II til RORO oppdrag og skipet Elektron til Subsea oppdrag.

Ta kontakt med oss

rune-flakk

Rune Flakk
Leder landtransport

E rune.flakk@statnett.no
M 90 01 90 79
T 32 24 68 40